شيرين تر از هميشه

جلوی آینه ایستاد و به خود نگاه کرد
از ته دل خندید
خنده ای تلخ
به قدری تلخ که چهره اش را در هم کشید
آب دهانش را به سختی قورت داد
دستش را روی صورتش برد
چین و چروک های صورتش به حدی زیاد بود که به وضوح لمس شان می کرد
هر کدام از چین ها یادگاری بود از خنده هایی شیرین که روزی به تخلی گراییده بود
و هرکدام تجربه گرانبهایی بود که از آنها درس نگرفته بود
آرام آرام دستش را پایین آورد و روی قلبش گذاشت
دیگر طپشی نداشت
انگار می دانست که دیگر روی صورت صاحبش جایی برای یادگاری وجود ندارد
دلش می خواست باز بخندد
دلش می خواست شیرین بخندد
تیغ را از جلوی آینه برداشت
روی سینه اش گذاشت و به آرامی شکافت
خون سرتا پایش را فرا گرفت
درد شدیدی احساس کرد
اما طاقت آورد و دستش را درون سینه اش فرو برد
قلبش را به سختی بیرون کشید و رگ هایش را قطع کرد
حالا قلبش در دستش بود و به آن نگاه می کرد
نگاهی معنی دار
از ته دل خندید و از حال رفت
و این بار خنده اش با خنده های پیشین زمین تا آسمان تفاوت داشت!!

/ 8 نظر / 16 بازدید
نفيسه

سلام کوروش . بيا اينطرف . جو گير نشو . اين چين و چروکها برای همه هست . با يه جراحی پلاستيک هم کارش درست ميشه . ايام به کام باشه برات هميشه . برات آرزوی روزهای شيرين ميکنم عزيز .

بهروز

کوروش بی خيال بابا، من اينو خوندم دردرم گرفت چه برسه اون که اينکارو کرده!!! بشر تو چند وقته يه جوری حرف ميزنيا!!! منظورم يه جور نگران کنندست!

عاطی

کورش جان يه کم زهر مار ميماليدی رو وبلاگت . اين چيه آخه در عين زيبايی تلخه.کاملا میشه لمسش کرد. در ضمن يهو بگو طرف خود کشی کرده ديگه اما به روش رمانتيک واااااااااا.......... مگه ميشه آدم به شکل رمانتيک هم خودشو خود کشی کنه؟ آهااا يادم نبود آدم ميتونه............

سپيده

يکی گفته:زندگی رو هرجور بگيری همون جور پيش مياد.اگر به خدا توکل کنی آسون اگرنه دشوار.

مامان کيا و کتی

عجب صحنه اکشنی !!! کوروش جان تو بايد فيلم نامه نويس می شدی عزيزم آخه اين چيزا فقط تو فيلمها هست ... تو زندگی واقعی لازم نيست اينهمه سال صبر کنند بعد خودشون قلبشونو از سينشون در بيارن .... تا قبل از ۳۰ سالگی ديگران واست اين کارو کامل و بدون درد انجام می دن گلم...

بامداد

اين همه سال بر چهره اش نگريسته بود و چين و چروک هايش را احساس کرده بود شايد لازم بود نگاهی هم بر چين و چروک های قلبش بياندازد . من هم گاه فهوه می نوشم تلخ تلخ تا که شايد تلخی درون را التيام بخشد ...

مهيار

سلام عزيز دل . برات نگران شدم ببينم آدمها هميشه که دچار مشکلات ميشن فکر می کنند بدبختيهای دنيا برای انهاست.اما وقتی خوب ببينند و با واقعيت خودشون کنار بيان می بينند که ميتونند خوب زندگی کنند و هستند ديگرانی که مشکلات بيشتری دارند اما توانسته اند با شرايط خودشون دنيايی از نو برای خودشون بسازند نه دنيايی که از قبل يراشون کشف شده . دوست قديميت مهيار