تسليم

دیگر چیزی برای گفتن نمانده
جز اینکه بپذیری جبر زمانه را
که دو راه پیش رو داری
یا پرورش دهی و استثمار کنی
و یا پروار بندی و خورده شوی
راه سومی نیز هست بسیار پر فراز و نشیب
و آن این که از گله جدا شوی
ولی مگر به تنهایی می توان زیست؟
شاید بگویی که ماه بالا سر تنهاییست
و من می گویم گرگان زیر نور ماه در کمین نشسته اند

/ 7 نظر / 17 بازدید
فارغ بال

دوست عزيز دنيا جای مبارزه وبازگشت است وآمديم امتحان شويم خوب امتحان هيچوقت آسان نبوده و نيست . تا سخني ديگر

عاطی

تو چرا جند وقته زدی تو مايه های حيوانات ؟ گله؛پروار بندی ؛....گاو داری << اين آخری رو از خودم گفتماااا‌!! خدايی انسانيت چشه ؟ فقط يه کم سخته وگر نه حرف نداره. !!! trust me

بهروز

کوروش؟ جان اين بز پير، فک ميکنی ارزش داره؟؟ به خاطر کی ناراحتی؟؟ به خاطر يه عده که از انسانيت حتی بوشم نبردن به خاطر يه عده که حتی وقتی به خاطرشون ضايع ميشی يا به خاطرشون به فاک ميری حتی تا ۲ روز يادشونم نمی مونه، گور پدر ياد، باباب حتی نمی فهمه تو يه زمون دوستش بودی و به خاطرش نابود شدی، همه هم آخرش حق به جانب و ميستن بر بر نگاتم می کنن که: نه آقا اصلا تو اشتباه مکنی، تو کج ميفهمی، اصلا تو بچه ای و از اين مزخرفات که همه بلدن بگن در اين موارد، برادر اين سگا و اين سگدونی ارزش اين همه غصه خوردن و نداره، با زندگی و آدماش بايد مثه خودشون رفتار کرد، آخ فک ميکنی کی به ما و امثال ما بها ميده؟؟ معلومه يکی مثه خودمون، که اونم با همين زندگيو حيووناش در افتاده و الانم داغونه!! نهايت اصلا کمک که پيش کشش، حتی نمی تونه وايسه بگه داش کوروش من باهاتم چون اونم قبل از اين سلاخی کردن رفته پيه کارش، بی خيال قربونت برم، اين مسائل و اين آدما ارزش ناراحتيه تو رو نداره!!

مامان کيا و کتی

خوب به نظر من همون بهتره بذاری بخورنت حداقل اينه که يه فايده ای داشتی.... ما که بی فايده مونديم چی شد؟!!!! واقعاْ گوسفندا از ما بيشتر منفعت دارن!!! به من هم سر بزن

عاطی

کورش الان رو هوايی؟آره؟ ای نفهم يه خورده بفهم