رقصنده در باد

می رقصیم در باد
دل خوشیم از پیشروی
پیشروی به سوی ...
ولی راستی به کدامين سو ؟
ما که از خود حرکتی نداریم
ما حتی مقاومتی هم نداریم در برابر باد
آیا مقصد باد هدف نهایی ماست؟
و آیا حرکت باد هدفمند است؟
یادمه در کودکی خوانده بودم:
گرمای خورشید آب را تبخیر می کند
آب زلال به آسمان پرواز می کند
هوای اطراف، جای خالی آن را پر می کند
و از این حرکت باد به وجود می آید
و اکنون می دانم:
که خوبی ها جایشان در آسمان است
و ما فقط در جای خالی شان پرسه می زنیم

/ 7 نظر / 15 بازدید
يه نفر!

جمله آخرت خيلی تامل برانگيز بود ... همراه غم فلسفه ميايد؟

...

ابرو بادو مه و خورشیدو فلک در کارند ...............

بهروز

باد؟ باد هواست، زمین رو بچسب!! اون بالاها هم خبری نبود، ما ديديم!!

کوروش

بهروز جان اون بالایی که تو بودی و من هم دیدم در اثر گرمای خورشید نبوده. اون بالا رو با یه فندک پریموسی هم میشه رفت

عاطی

گربه دستش به گوشت نميرسه ميگه بو ميده!!! اگه راست ميگی خودت هم برو اون بالا. بايد زلال باشی تا اون بالا رات بدن؛ فکر کردی الکيه ؟وگرنه همین جا رو زمین بشینی لواشک بخوری بهتره