مروری به گذشته پاپيونز

عشق پرده اي است ضخيم بر دريچه قلب تاريك دلان سست اراده.

آنان كه خوشبختي را در خانه جستجو كرده و ايمانشان به دست نامرئي عدالت محكم شده.

آنان كه دست بردن در اسرار ماوراء ديوار را معصيت مي دانند.

و به اميد مستفيض شدن از لطف و كرم خدايان پس پرده سعي در بكر ماندن پرده مقدس دلهايشان دارند.

در عشق خود بمانيد چرا كه خدايانتان زنده مي مانند.

ظلمت را بر شما شايسته و بقا را بر خود بايسته مي دانند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
X

korosh jan ye harfe dorost bezan,chera ba mozakhrafat sare mardomo dard miyari?i